Lòng mề gà/ngỗng xào mướp

Gà đồi

Lòng mề gà/ngỗng xào mướp

SP0185

Mời liên hệ

Gà đồi

Còn hàng