Liên hệ

Liên hệ


NHÀ HÀNG HẢI NAM

Địa chỉ: Phố Phủ Từ, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 02223 761 222
Đặt bàn: 0933761222
Email: nhahanghainamtuson@gmail.com