Canh xương khoai sọ

Gà đồi

Canh xương khoai sọ

SP0302

Mời liên hệ

Gà đồi

Còn hàng