Cá Sông

Cá Sông

Bảng giá Cá sông tươi sống

1. Cá Lăng đen: 320.000đ/kg

2. Cá Nheo sông: 320.000đ/kg

3. Cá Tầm: 345.000đ/kg

4. Cá Chình đen: 545.000đ/kg

5. Cá Chình hoa: 545.000đ/kg

6. Cá Lăng hoa: 545.000đ/kg

7. Cá Chiên: 545.000đ/kg

8. Cá bò: 450.000đ/kg

9. Cá ngạnh: 420.000đ/kg

10. Cá Chép: 220.000đ/kg

12. Cá quả: 250.000đ/kg

13. Cá Trắm đen: 300.000đ/kg

14. Cá Chép sông: 300.000đ/kg

15. Cá Trắm đen sông: 300.000đ/kg

Các món được chế biến từ cá sông tươi sống Quý khách có thể chọn: